Chatchai Plengpanich

Recently added

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ : ยุทธนาวี 2011King Naresuan 3 (2011)
6.2

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ : ยุทธนาวี 2011King Naresuan 3 (2011)

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พร […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ : องค์ประกันหงสา 2007King Naresuan 1 (2007)
6.9

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ : องค์ประกันหงสา 2007King Naresuan 1 (2007)

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุ […]