DeePlastic ดีพลาสติก ถ้วย ถุง แก้ว พลาสติก ถูก ครบ ดี : Inspired by LnwShop com

golf1995มกราคม 2, 2023

บราเดอร์ เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ จัดทำ “พลาสอิฐ อีโค่บริกส์”… พลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถปรับปรุงสมบัติได้อย่างหลา … เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาด้านยางและโพลิเมอร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Polymer Technology Summer Camp… 12 หนุ่มไอดอล จากรายการ THE TWO ลงพื้นที่ บุกโรงงานกรีนโรด upcycling… อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ “RS Net Zero”…
กลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร… กาแฟเขาช่อง ร่วมกับโครงการกรีนโรด และ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี… SCGC เดินหน้า Green Innovation ตอบรับเทรนด์พลาสติกเพื่อโลกยั่งยืน แจ้งเกิด SCGC GREEN POLYMER … บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดตัวโครงการ “เติมฝา เติมสุข”…

คุกกี้ประสิทธิภาพใช้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพหลักของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชม. ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าขยะพลาสติกประเภทหลอดที่ใช้ดูดเครื่องดื่มสีสันต่างๆและขนาดต่าง ๆ ที่บ้า … “RS Net Zero” โครงการความยั่งยืนของ RS Group จำหน่ายกระเป๋าผ้าเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลลาย “RS Meeting…
สายรัดพลาสติก “โพลีพลาสติกส์” พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการทำนายโอกาสเกิดโพรงในผลิตภัณฑ์ POM… “HMC Polymers” เปิดตัวสายการผลิตที่ 4 อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าป้อนเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน … คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทอื่นๆ คือคุกกี้ที่กำลังวิเคราะห์และยังไม่ได้จัดประเภทเป็นหมวดหมู่. พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกยุคใหม่ที่มีวัตถุดิบในการผลิตพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นพืช (Biobased … เพื่อการรักษาโลกเราและสิ่งแวดล้อม ควรแยกขยะ หรือ เก็บขยะใว้เพื่อนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ …. นิปปอนเพนต์ ร่วมกับ ECOTOPIA ชวนสายกรีนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศิลปินกลุ่ม Draw for Sea…

Categories